The TWO Residence tăng sức nóng với căn hộ mới 2+1