Sẽ tốn 5 tỷ USD nếu muốn xây dựng kim tự tháp kiểu Ai Cập