Ra mắt mô hình kiến trúc không gian văn phòng xanh HVG- Flamingo