Tin tức

Tin tức

Làm mô hình kiến trúc

Mô hình kiến trúc chủ yếu trong 3 lĩnh vực: Mô hình quy hoạch, mô hình thiết kế ý tưởng và dự thi, mô hình thương mại và triển lãm. Đầu tiên, là hình dáng, mô hình ban đầu có thề được thực hiện dưới hình thức khối với rất ít chi tiết, thường được […]

Đọc tiếp
1 2 3 17 18 19 20 21 22 23 24 25

DMCA.com Protection Status