Mở cửa cho người nước ngoài mua nhà tại VN: Cần tư duy đôi bên cùng có lợi