Khai trương 2 dự án lớn mang tính tiên phong tại Việt Nam