Mô hình sân Golf – Transview Golf

Mô hình sân golf Transview Golf gồm 18 lỗ được công ty làm mô hình Song Anh thực hiện. Mô hình sân golf transview golf được đặt hàng bởi cửa hàng phụ kiện và thiết bị golf Transview Golf, và bất ngờ hơn là sân golf này hoàn toàn không tồn tại trên thực tế. […]

Đọc tiếp